Skatīt katalogu

Projekti

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
«AS “Tukuma Piens” ražošanas procesu modernizācija un energoefektīvu risinājumu ieviešana uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanā»
Nr. 23-00-A00402-000047

Par projekta “Pākšaugu izmantošanas potenciāls alternatīvu piena produktu ražošanai” īstenošanu

Projekta nosaukums: Pākšaugu izmantošanas potenciāls alternatīvu piena produktu ražošanai
Projekta nr. 22-00-A01612-000016
Projekta īstenošanā iesaistītie sadarbības partneri:
1) AS “Tukuma Piens”
2) Latvijas Lauksaimniecības Universitāte
3) APP “Agroresursu un ekonomikas institūts”
4) ZS “Zutiņi-1”
5) ZS “KOTIŅI”
6) SIA “Saldus AGRO”
7) Biedrība “Lauksaimniecības statūtsabiedrību asociācija”
Projekta īstenošanas laiks: 09/2022 – 06/2025

Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir, analizējot Latvijas pākšaugu pieejamību, ražību, kvalitāti (ķīmisko sastāvu, uzturvērtību, piesārņojumu) un tehnoloģiskās īpašības, izstrādāt uz to bāzes dažādus piena produktu analogus, kas
apmierinātu patērētāju pieprasījumu pēc alternatīviem produktiem ar sabalansētu uzturvērtību.

Īss projekta apraksts:
Projekta galvenā ideja ir pārstrādāt pākšaugus ar maksimālu lietderību un minimāliem uzturvielu zudumiem, veidojot piena produktiem alternatīvus izstrādājumus, kas ir bagāti ar augu valsts izcelsmes olbaltumvielām,
šķiedrvielām un saliktiem ogļhidrātiem.

Projekta sagaidāmie rezultāti:
1) Latvijā pieejamo pākšaugu (zirņu, pupiņu) izvērtējums potenciālai izejvielai piena produktu alternatīvu ražošanā;
2) alternatīvo produktu (1.dzēriens, 2.jogurts, 3.svaigais siers, 4.nešķīstošā frakcija (blakusprodukts) citu produktu ražošanai) tehnoloģiju izstrāde un aprobēšana ražošanas apstākļos.
Produkti būs paredzēti ikvienam patērētājam, tostarp patērētājiem ar veselības problēmām (alerģijas, nepanesamības), vegāniem un veģetāriešiem, arī zaļās domāšanas dzīvesveida praktizētājiem. Nepieciešamību pēc vietējiem, uz augu izcelsmes izejvielu bāzes ražotiem, produktiem nosaka augošais pieprasījums pēc specializētiem produktiem un arī virzība uz ES Zaļo kursu.
Jaunu augu valsts izcelsmes produktu attīstība paplašinās produktu klāstu un nodrošinās patērētājus ar iztrūkstošo produktu grupu, kas tiktu ražota no Latvijā iegūtām izejvielām un Latvijā.

Projekta īstenošanu atbalsta Lauku atbalsta dienests un Zemkopības ministrija.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Projekta nosaukums Nr.19-00-A00402-000055 A/S “Tukuma Piens” ražošanas procesu modernizācija un konkurētspējas kāpināšana”.
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Projekta nosaukums: “Stratēģiskais projekts AS “Tukuma piens” bioloģiskā piena produktu ražošanas stratēģiskā attīstība, sniedzot nozīmīgu ieguldījumu Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības nozares izaugsmē”
 Projekta Nr. 17-00-A00402-000089

vairāk informācija: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Par projekta “Zinātniski pamatotu skābpiena produktu izstrāde no bioloģiskā lauksaimniecībā iegūtām izejvielām un to klīniskie pētījumi” īstenošanu

Projekta nosaukums: Zinātniski pamatotu skābpiena produktu izstrāde no bioloģiskā lauksaimniecībā iegūtām izejvielām un to klīniskie pētījumi
Projekta nr. 19-00-A01612-000009
Projekta īstenošanā iesaistītie sadarbības partneri:
1) AS “Tukuma Piens”
2) Latvijas Lauksaimniecības Universitāte
3) Rīgas Stradiņa Universitāte
4) Latvijas Diētas un Uztura speciālistu asociācija
5) Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome
6) SIA “Dižglābas”
7) SIA “Akmeņkalni”
Projekta īstenošanas laiks: 10/2019 – 03/2022
Projekta mērķis:
Bioloģiskā lauksaimniecībā iegūtā piena sastāva izvērtējums un pārstrāde uzturā nozīmīgos, ar klīniskiem pētījumiem pamatotos skābpiena produktos.

Mērķa sasniegšanai definētie uzdevumi:
1) bioloģiskā lauksaimniecībā iegūtā piena sastāva, uzturā nozīmīgo uzturvielu un kvalitātes vērtējums;
2) skābpiena produktu (jogurti, ar olbaltumvielām bagātināti skābpiena dzērieni) uzturvērtības izvērtējums un paaugstināšanas iespējas patērētājiem draudzīgos produktos, jaunu produktu izstrāde;
3) skābpiena produktu klīniskie pētījumi (in vitro, in vivo) zinātniski pamatotu skābpiena produktu ražošanai;
4) skābpiena produktu izvērtējums osteoporozes riska mazināšanai.

Īss projekta apraksts:
Pētījums ļaus pilnveidot piena produktu ražošanu, arī sasaisti starp pārtikas ražošanas ķēdē iesaistītajiem piena ražotājiem un pārstrādātājiem. Zinātniski pamatotu produktu ražošana ir būtiska priekšrocība, kas var mainīt patērētāju ieradumus, veicinot veselībai nozīmīgu produktu lietošanu.
Projekta rezultātā plānots izstrādāt jaunus skābpiena produktus (jogurtus), izvērtēt esošo produktu uzturvērtību un iespēju to palielināt. Jaunajiem skābpiena produktiem plānots veikt klīniskos pētījumus laboratorijas apstākļos, vērtējot produktu sastāvā esošo baktēriju dzīvotspēju kuņģazarnu trakta simulācijas iekārtā, iegūstot pilnu ainu par pienskābes baktēriju, tostarp probiotisko pārstāvju izturību kuņģa skābes un žultsskābju iedarbībā, spēju tām atgūties no dažādiem stresa faktoriem un vairoties. Izstrādāto produktu paraugiem veiks klīniskos testus, apzinot to ietekmi uz zarnu mikrobiomu un osteoporozes riska mazināšanu dažādām auditorijām.

Projekta īstenošanu atbalsta Lauku atbalsta dienests un Zemkopības ministrija.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Projekts
“JAUNI RISINĀJUMI PIENA PRODUKTU UN TO PĀRSTRĀDES BLAKUSPRODUKTU RAŽOŠANĀ”
Projekta numurs 18-00-A01612-000012

Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam atbalsta pasākuma Nr. 16 “Sadarbība” 16.1 apakšpasākuma “Atbalsts EIP lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” ietvaros.
Lai meklētu jaunus risinājumus piena produktu ražošanā un to pārstrādes blakusproduktu izmantošanā, projekta īstenošanā ir apvienojušies Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes vadošie pētnieki, piena pārstrādes uzņēmuma AS “Tukuma Piens” vadošie nozares speciālisti, SIA “Piensaimnieku laboratorijas” darbinieki, kas ir atbildīgi par piena kvalitātes rādītāju kontroli Latvijā, un primārā piena ražotāja Lopkopības izmēģinājumu stacijas “Jaunpils” personāls.
Projekta mērķis ir rast jaunus risinājumus laktozes izmantošanai, piena produktu saldināšanai un sūkalu pārstrādei lopbarības piedevās.
Projekta īstenošanas laikā plānots sasniegt šādus rezultātus:
1) paaugstināt piena pārstrādes efektivitāti, izveidot savstarpēji izdevīgu sasaisti starp pārtikas ražošanas ķēdē iesaistītajiem piena ražotājiem un piena pārstrādātājiem;
2) lauksaimniecībā, izmantojot uz sūkalu bāzes iegūtas dabiskas lopbarības piedevas, uzlabot dzīvnieku veselību un veicināt to produktivitāti, kas ļautu nākotnē iegūt augstvērtīgu pienu;
3) sekmēt vides problēmu risināšanu ar piena pārstrādes laikā iegūto blakusproduktu (sūkalu) tālāku izmantošanu jaunu produktu ražošanā, tādējādi veicinot cirkulārās ekonomikas attīstību.
Plānotais projekta īstenošanas termiņš: 01.06.2018. – 31.05.2020.
Projekta īstenošanu paredzēts līdzfinansēt no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Informācija par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

________________________________________________________________________________________________________________________________________
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

PROJEKTI TIEK ĪSTENOTI SADARBĀ AR:

Projekts “JAUNĀS RAŽOŠANAS ĒKAS BŪVNIECĪBA RAŽOŠANAS VAJADZĪBĀM”
Projekta mērķis: Jaunas ražošanas ēkas būvniecība ražošanas vajadzībām”
Līguma Nr. 3.1.1.5. /16/A/024

15.03.2017 Būvdarbu sākums

30.06.2017 – Pamatu izbūve, darba procesa gaita

01.09.2017. Spāru svētki

30.12.2017. Ražošanas ēka nodota ekspluatācijā.

30.03.2018. Norit iekārtu uzstādīšana jaunajās ražošanas telpās.

01.06.2018. Ražošanas ēkā uzsākts ražošanas process.

25.06.2018 Projekta realizācija ir pilnība pabeigta.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Projekts “JAUNĀS RAŽOŠANAS ĒKAS BŪVNIECĪBA RAŽOŠANAS VAJADZĪBĀM”
Projekta mērķis: Jaunas ražošanas ēkas būvniecība ražošanas vajadzībām”
Līguma Nr. 3.1.1.5. /16/A/024

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A/S Tukuma Piens

Līguma Nr. SKV-L-2016/109
“Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A/S Tukuma Piens
Projekta nr. 15-00-A00402-000012
Ieguldījumi A/S „Tukuma Piens” materiālajos aktīvos

Projekta ietvaros veiktas telpu pārbūves un iegādātas tehnoloģiskās iekārtas.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A/S Tukuma Piens
“Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”
Līguma numurs SKV-L-2016/109, Mak.piep.nr. FIN-SKV-MP-2016/48 programmā

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A/S Tukuma Piens
“Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”
Līguma numurs L-ĀTA-15-3894, projekta numurs ĀTA/2.3.1.1.1/15/78/222.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A/S Tukuma Piens
Darbinieku apmācības
Projekta līgums Nr. L-APA-10-0029

Pieteikties jaunumiem

Paldies par pieteikumu!

Nosūtīt atsauksmi

Paldies, Tava ziņa ir saņemta!

Nosūtīt sūdzību

Paldies, Tava ziņa ir saņemta! Tā tiks izskatīta 5 darba dienu laikā.

 

Visi personas dati tiks izmantoti tikai šīs sūdzības apstrādei un pēc tam tiks dzēsti.