Skatīt katalogu

Kampaņas noteikumi

← Private: Loterija

Preču loterijas “3=3000” noteikumi

1. PREČU IZPLATĪTĀJS:
1.1. AS „Tukuma piens”, uzņēmuma reģistrācijas numurs 40003294211, juridiskā adrese: Jelgavas iela 7, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, Latvija.

2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:
2.1. SIA „Idea Riga”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40003428059, juridiskā adrese: Kr. Barona iela 36-31, LV-1011, Rīga, Latvija.

3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
3.1. Loterija notiek visā Latvijas Republikas teritorijā.

4. LOTERIJAS NORISES LAIKS:
4.1. Loterijas reģistrācijas periods ir no 2019. gada 11. februāra līdz 2019. gada 7. aprīlim.
4.2. Loterijas norises laiks ir no 2019. gada 11. februāra līdz 2019. gada 10. aprīlim.

5. LOTERIJAS PRECES: Loterijā piedalās jebkura prece, kas atrunāta šo noteikumu pielikumā nr.1.
6. BALVAS:
6.1. Balvu fondu veido:
6.1.1. 56 (piecdesmit sešas) naudas balvas, kur vienas balvas vērtība ir 100,00 EUR (simts eiro, 00 centi);
6.1.2. 1 (viena) galvenā naudas balva, kuras vērtība ir 3000,00 EUR (trīs tūkstoši eiro, 00 centi).
6.1.3. Kopējā balva fonda vērtība ir 8600,00 EUR (astoņi tūkstoši seši simti eiro, 00 centi).

7. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
7.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam, no 2019.gada 11. februāra līdz 2019. gada 7. aprīlim plkst. 23:59, jebkurā no Latvijas Republikā esošajām tirdzniecības vietām, kurās ir pieejama Loterijas prece, vienā pirkumā jāiegādājas jebkuras trīs loterijas preces, kas atrunātas šo noteikumu 1. pielikumā un jāsaglabā pirkuma čeka oriģināls, kas kalpos par Loterijas preces iegādes apliecinājumu.
7.2. Pēc Loterijas preču iegādes dalībniekam no 2019.gada 11.februāra līdz 2019.gada 7.aprīlim (reģistrācijas, kuras tiks veiktas pirms un pēc šī laika tiks uzskatītas par nederīgu un nepiedalīsies balvu izlozēs) bez maksas jāreģistrējas mājas lapā www.baltais.lv norādot savu vārdu, uzvārdu, čeka numuru, čeka datumu, kontakttālruni un e-pastu.
7.3. Ja reģistrācija mājas lapā ir notikusi veiksmīgi, uz ekrāna parādās apstiprinošs teksts. Neveiksmīgas reģistrācijas gadījumā loterijas dalībnieks par to tiek informēts, un var labot datus, kamēr reģistrācija ir veiksmīga, pretējā gadījumā loterijas dalībnieks netiek reģistrēts dalībai loterijā. Ja reģistrācija notikusi veiksmīgi un ir norādīta e-pasta adrese – uz norādīto e-pastu tiek nosūtīts apstiprinājuma e-pasts, ka reģistrācija bijusi veiksmīga.
7.4. Pirkumam ir jābūt izdarītam līdz reģistrācijas brīdim.
7.5. Pirkuma čeks jāsaglabā līdz 2019. gada 30. aprīlim, kas kalpos kā pierādījums par dalību loterijā, saņemot balvas.
7.6. Izlozē piedalīsies tikai korekti veiktas reģistrācijas. Nepareizi veiktas reģistrācijas loterijā nepiedalās.
7.7. Viens pirkuma čeks var tikt reģistrēts tikai vienu reizi.
7.8. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu loterijas noteikumiem atbilstošu pirkumu un reģistrējot jaunu unikālu pirkuma čeku.
7.9. Organizētājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja dalībnieks:
7.9.1. Ir reģistrējis vienu čeka numuru vairākkārt;
7.9.2. Ir reģistrējis vienu un to pašu čeka numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem, papildinot čeka numuru ar papildus simboliem vai mainot simbolu kombināciju;
7.9.3. Ir reģistrējis čeka numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts čekā.
7.10. Organizētājs neatbild par:
7.10.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies iegādājoties loterijas produktu vai saņemot balvu;
7.10.2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas dēļ radušāmies neprecizitātēm;
7.10.3. Nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīcēs, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.
7.11. Piedaloties Loterijā, Loterijas dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem un ka Loterijas pasūtītāji AS ”Tukuma Piens” un Loterijas rīkotāji SIA “Idea Riga”, un to norīkotās personas drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu datus balvu ieguvēju noteikšanai un to publicēt www.baltais.lv , kā arī laimestu izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt balvu ieguvēju noskaidrošanu un balvu izsniegšanu.

8. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:
8.1. Loterijas laikā tiek plānoti aptuveni 10 000 (desmit tūkstoši) dalībnieku. Tādējādi 1 (viena) dalībnieka izredzes laimēt ir 57/10 000.

9. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
9.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāiegādājas loterijas preces, kas atrunātas šo noteikumu pielikumā nr. 1., jāsaglabā pirkuma čeks un bez maksas jāreģistrējas mājas lapā www.baltais.lv saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu.

10. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:
10.1. Tiek noteiktas 57 izlozes, kurās piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu.
10.2. Laimētāji tiks izlozēti SIA “Idea Riga” biroja telpās Krišjāņa Barona ielā 36-31, 7. stāvā, Rīgā.
10.2.1.1. Tiks noteikti 56 (piecdesmit seši) laimētāji, kas iegūs katrs vienu naudas balvu 100,00 EUR (simts eiro, 00 centi) vērtībā:
Izlozes datums Periods par kādu tiek veikta izloze Balva Rezervisti
12.02.2019 plkst. 16:00 11.02.2019. plkst. 00:00 – 11.02.2019 plkst. 23:59 1 (viena) Naudas balva 100,00 EUR vērtībā 2(divi)
13.02.2019 plkst. 16:00 12.02.2019. plkst. 00:00 – 12.02.2019 plkst. 23:59 1 (viena) Naudas balva 100,00 EUR vērtībā 2(divi)
14.02.2019 plkst. 16:00 13.02.2019. plkst. 00:00 – 13.02.2019 plkst. 23:59 1 (viena) Naudas balva 100,00 EUR vērtībā 2(divi)
15.02.2019 plkst. 16:00 14.02.2019. plkst. 00:00 – 14.02.2019 plkst. 23:59 1 (viena) Naudas balva 100,00 EUR vērtībā 2(divi)
18.02.2019 plkst. 16:00 15.02.2019. plkst. 00:00 – 17.02.2019 plkst. 23:59 3 (trīs) Naudas balvas 100,00 EUR vērtībā 6 (seši)
19.02.2019 plkst. 16:00 18.02.2019. plkst. 00:00 – 18.02.2019 plkst. 23:59 1 (viena) Naudas balva 100,00 EUR vērtībā 2 (divi)
20.02.2019 plkst. 16:00 19.02.2019. plkst. 00:00 – 19.02.2019 plkst. 23:59 1 (viena) Naudas balva 100,00 EUR vērtībā 2 (divi)
21.02.2019 plkst. 16:00 20.02.2019. plkst. 00:00 – 20.02.2019 plkst. 23:59 1 (viena) Naudas balva 100,00 EUR vērtībā 2 (divi)
22.02.2019 plkst. 16:00 21.02.2019. plkst. 00:00 – 21.02.2019 plkst. 23:59 1 (viena) Naudas balva 100,00 EUR vērtībā 2 (divi)
25.02.2019 plkst. 16:00 22.02.2019. plkst. 00:00 – 24.02.2019 plkst. 23:59 3 (trīs) Naudas balvas 100,00 EUR vērtībā 6 (seši)
26.02.2019 plkst. 16:00 25.02.2019. plkst. 00:00 – 25.02.2019 plkst. 23:59 1 (viena) Naudas balva 100,00 EUR vērtībā 2 (divi)
27.02.2019 plkst. 16:00 26.02.2019. plkst. 00:00 – 26.02.2019 plkst. 23:59 1 (viena) Naudas balva 100,00 EUR vērtībā 2 (divi)
28.02.2019 plkst. 16:00 27.02.2019. plkst. 00:00 – 27.02.2019 plkst. 23:59 1 (viena) Naudas balva 100,00 EUR vērtībā 2 (divi)
1.03.2019 plkst. 16:00 28.02.2019. plkst. 00:00 – 28.02.2019 plkst. 23:59 1 (viena) Naudas balva 100,00 EUR vērtībā 2 (divi)
4.03.2019 plkst. 16:00 01.03.2019. plkst. 00:00 – 03.03.2019 plkst. 23:59 3 (trīs) Naudas balvas 100,00 EUR vērtībā 6 (seši)
5.03.2019 plkst. 16:00 04.03.2019. plkst. 00:00 – 04.03.2019 plkst. 23:59 1 (viena) Naudas balva 100,00 EUR vērtībā 2 (divi)
6.03.2019 plkst. 16:00 05.03.2019. plkst. 00:00 – 05.03.2019 plkst. 23:59 1 (viena) Naudas balva 100,00 EUR vērtībā 2 (divi)
7.03.2019 plkst. 16:00 06.03.2019. plkst. 00:00 – 06.03.2019 plkst. 23:59 1 (viena) Naudas balva 100,00 EUR vērtībā 2 (divi)
8.03.2019 plkst. 16:00 07.03.2019. plkst. 00:00 – 07.03.2019 plkst. 23:59 1 (viena) Naudas balva 100,00 EUR vērtībā 2 (divi)
11.03.2019 plkst. 16:00 08.03.2019. plkst. 00:00 – 10.03.2019 plkst. 23:59 3 (trīs) Naudas balvas 100,00 EUR vērtībā 6 (seši)
12.03.2019 plkst. 16:00 11.03.2019. plkst. 00:00 – 11.03.2019 plkst. 23:59 1 (viena) Naudas balva 100,00 EUR vērtībā 2 (divi)
13.03.2019 plkst. 16:00 12.03.2019. plkst. 00:00 – 12.03.2019 plkst. 23:59 1 (viena) Naudas balva 100,00 EUR vērtībā 2 (divi)
14.03.2019 plkst. 16:00 13.03.2019. plkst. 00:00 – 13.03.2019 plkst. 23:59 1 (viena) Naudas balva 100,00 EUR vērtībā 2 (divi)
15.03.2019 plkst. 16:00 14.03.2019. plkst. 00:00 – 14.03.2019 plkst. 23:59 1 (viena) Naudas balva 100,00 EUR vērtībā 2 (divi)
18.03.2019 plkst. 16:00 15.03.2019. plkst. 00:00 – 17.03.2019 plkst. 23:59 3 (trīs) Naudas balvas 100,00 EUR vērtībā 6 (seši)
19.03.2019 plkst. 16:00 18.03.2019. plkst. 00:00 – 18.03.2019 plkst. 23:59 1 (viena) Naudas balva 100,00 EUR vērtībā 2 (divi)
20.03.2019 plkst. 16:00 19.03.2019. plkst. 00:00 – 19.03.2019 plkst. 23:59 1 (viena) Naudas balva 100,00 EUR vērtībā 2 (divi)
21.03.2019 plkst. 16:00 20.03.2019. plkst. 00:00 – 20.03.2019 plkst. 23:59 1 (viena) Naudas balva 100,00 EUR vērtībā 2 (divi)
22.03.2019 plkst. 16:00 21.03.2019. plkst. 00:00 – 21.03.2019 plkst. 23:59 1 (viena) Naudas balva 100,00 EUR vērtībā 2 (divi)
25.03.2019 plkst. 16:00 22.03.2019. plkst. 00:00 – 24.03.2019 plkst. 23:59 3 (trīs) Naudas balvas 100,00 EUR vērtībā 6 (seši)
26.03.2019 plkst. 16:00 25.03.2019. plkst. 00:00 – 25.03.2019 plkst. 23:59 1 (viena) Naudas balva 100,00 EUR vērtībā 2 (divi)
27.03.2019 plkst. 16:00 26.03.2019. plkst. 00:00 – 26.03.2019 plkst. 23:59 1 (viena) Naudas balva 100,00 EUR vērtībā 2 (divi)
28.03.2019 plkst. 16:00 27.03.2019. plkst. 00:00 – 27.03.2019 plkst. 23:59 1 (viena) Naudas balva 100,00 EUR vērtībā 2 (divi)
29.03.2019 plkst. 16:00 28.03.2019. plkst. 00:00 – 28.03.2019 plkst. 23:59 1 (viena) Naudas balva 100,00 EUR vērtībā 2 (divi)
01.04.2019 plkst. 16:00 29.03.2019. plkst. 00:00 – 31.03.2019 plkst. 23:59 3 (trīs) Naudas balvas 100,00 EUR vērtībā 6 (seši)
02.04.2019 plkst. 16:00 01.04.2019. plkst. 00:00 – 01.04.2019 plkst. 23:59 1 (viena) Naudas balva 100,00 EUR vērtībā 2 (divi)
03.04.2019 plkst. 16:00 02.04.2019. plkst. 00:00 – 02.04.2019 plkst. 23:59 1 (viena) Naudas balva 100,00 EUR vērtībā 2 (divi)
04.04.2019 plkst. 16:00 03.04.2019. plkst. 00:00 – 03.04.2019 plkst. 23:59 1 (viena) Naudas balva 100,00 EUR vērtībā 2 (divi)
05.04.2019 plkst. 16:00 04.04.2019. plkst. 00:00 – 04.04.2019 plkst. 23:59 1 (viena) Naudas balva 100,00 EUR vērtībā 2 (divi)
08.04.2019 plkst. 16:00 05.04.2019. plkst. 00:00 – 07.04.2019 plkst. 23:59 3 (trīs) Naudas balvas 100,00 EUR vērtībā 6 (seši)

10.2.1.2. Tiks noteikti 1 (viens) laimētājs, kas iegūs galveno naudas balvu 3000,00 EUR (trīs tūkstoši eiro, 00 centi) vērtībā.
Izlozes datums Periods par kādu tiek veikta izloze Balva Rezervisti
08.04.2019 plkst. 16:00 11.02.2019. plkst. 00:00 – 07.04.2019 plkst. 23:59 Galvenā naudas balva 3000,00 EUR vērtībā 2(divi)

10.2.2. Katram laimestam tiek noteikti papildu 2 (divi) rezerves laimētāji gadījumam, ja primārais izlozes laimētājs nespēs pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nebūs atbilstoša Loterijas noteikumiem. Rezerves laimētāji tiks ierakstīti protokolā, bet netiks izziņoti. Rezerves laimētāji saņems tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiks izlozēti.
10.3. Loterijas dalībnieku reģistrāciju un balvu izlozi nodrošina Loterijas organizētājs. Laimētāji tiks noteikti pēc nejaušības principa no visām saņemtajām reģistrācijām, kuras atbilst loterijas noteikumiem, izlozējot laimētāju ar datora programmas “Premium” palīdzību. Personas datu apstrādes reģistrācijas Nr. 003365.
11. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:
11.1. Laimētāju vārdi, uzvārdi, čeka numuri tiks publicēti izlozes mājaslapā www.baltais.lv pēc izlozes dienas līdz nākošās dienas plkst. 23:59.
11.2. Laimētājiem tiks nosūtīta SMS.
11.3. Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts mājas lapā www.baltais.lv pēc izlozes veikšanas līdz 2019. gada 10. aprīlim plkst. 23:59.

12. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
12.1. Lai saņemtu naudas balvu, laimētājiem no uzvarētāja paziņošanas dienas, desmit dienu laikā no plkst. 10:00 līdz plkst.17:00 jāierodas SIA „IDEA RIGA” telpās Krišjāņa Barona ielā 36-31, Rīga, LV – 1011, Latvija. Ja balvas laimētājs nav ieradies pēc balvas vai sazinājies ar SIA „IDEA RIGA” par balvas saņemšanu desmit dienu laikā pēc uzvarētāja paziņošanas, vai pārkāpis kādu no loterijas noteikumiem, tad balva paliek AS “Tukuma piens” īpašumā
12.2. Ierodoties IDEA RIGA birojā, laimētājam jāuzrāda čeks ar Loterijas Preču nepieciešamo skaitu saskaņā ar šo noteikumu 7. Punktu, čeks un personu apliecinošs dokuments (pase, autovadītāja apliecība vai ID karte) un jāparaksta balvas pieņemšanas – nodošanas akts, norādot tajā savus personas datus un konta numurs naudas balvas saņemšanai. Ar savu parakstu apliecinot, ka sniegtie dati atbilst patiesībai.
12.3. Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, balvu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu (pasi, personas apliecību vai auto vadītāja apliecību) un preces iepakojumus.
12.4. Balva tiks ieskaitīta laimētāja norādītajā kontā 30 darba dienu laikā no pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas brīža.
12.5. Pirkuma čekā jābūt precīzi norādītam, skaidri salasāmam Loterijas preces nosaukumam. Ja informācija ir nepilnīga, lai saņemtu balvu, nepieciešama stingrās uzskaites kvīts ar precizētu Loterijas preces nosaukumu vai uz čeka otrā pusē uzrakstītam precīzam Loterijas preces nosaukumam, pārdevēja parakstam un tā atšifrējumam.
12.6. Balvas netiek izsniegtas skaidrā naudā, sūtītas pa pastu.
12.7. Balvām pēc 2019.gada 30.aprīļa vairs nevar pieteikties.
12.8. Balvas, kas netiek pieteiktas līdz 2019.gada 30.aprīlim paliek AS “Tukuma piens” īpašumā.

13. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
13.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2019. gada 30.aprīlim, iesniedzot SIA “Idea Riga” birojā, Krišjāņa Barona ielā 36-31, 7.stāvā, Rīgā, LV-1011, rakstisku iesniegumu darba dienās, 10:00-17:00.
13.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.

14. DALĪBAS AIZLIEGUMS:
14.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “Idea Riga” un AS ”Tukuma Piens” darbinieki.
14.2. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, laimētā balva paliek AS “Tukuma piens” īpašumā.
15. DATU APSTRĀDE:
15.1. Jūsu personas datu apstrādes nolūki: SIA “IDEA RIGA” apstrādās personas datus šādos nolūkos: Loterijas organizēšana un īstenošana saskaņā ar Loterijas noteikumiem, tostarp Loterijas dalībnieku identificēšana, Loterijas organizēšana, uzvarētāju noteikšana un apbalvošana, informācijas sniegšana par Loteriju.
15.2. Datu apstrādes ilgums: SIA “IDEA RIGA” apstrādās minētos personas datus līdz šajos noteikumos norādītā apstrādes nolūka sasniegšanai. Dati tiks glabāti piecus gadus, pamatojoties uz LR normatīvajiem aktiem.

16. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
16.1. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, atrodami akcijas mājas lapā www.baltais.lv
16.2. Piedaloties Loterijā, Loterijas dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem un ka loterijas rīkotāji

Sandra Vanadziņa
SIA “Idea Riga” projektu vadītāja 2018. gada 10.decembris.

Pielikums Nr.1
Loterijas produktu saraksts
Produkta grupa un nosaukums
Baltais biezpiena sieriņš. Ar lazdu riekstiem un piena glazūru 40 grami

Baltais biezpiena sieriņš. Ar lazdu riekstiem tumšās šokolādes glazūru
40 grami
Baltais biezpiena sieriņš. Kartupelis 38 grami

Baltais biezpiena sieriņš. Meduskūka 38 grami
Baltais biezpiena sieriņš. Sierakūka 38 grami
Baltais biezpiena sieriņš. Skudrupūznis 38 grami

Baltais biezpiena sieriņš. Vaniļa 38 grami

Baltais biezpiena sieriņš. Marmelado 38 grami

Baltais biezpiena sieriņš. Brunete 38 grami

Baltais biezpiena sieriņš. Caramello 38 grami

Baltais biezpiena sieriņš. Cocorello 38 grami

Baltais biezpiena sieriņš. Vanilino 38 grami

Baltais Vegan sieriņš. CHOCO 40 grami

Baltais Vegan sieriņš. COCO 40 grami

EKO sieriņš šokolādes. 38 grami

EKO sieriņš šokolādes. 38 grami

Grieķu biezpiena sieriņš. 38 grami

Baltais biezpiena sieriņš. Plombino 38 grami

Baltais biezpiena sieriņš. Limoncino 38 grami

SIA „Idea Riga” projektu vadītāja
______________________
Sandra Vanadziņa

Pieteikties jaunumiem

Paldies par pieteikumu!

Nosūtīt atsauksmi

Paldies, Tava ziņa ir saņemta!

Nosūtīt sūdzību

Paldies, Tava ziņa ir saņemta! Tā tiks izskatīta 5 darba dienu laikā.

 

Visi personas dati tiks izmantoti tikai šīs sūdzības apstrādei un pēc tam tiks dzēsti.