Просмотреть каталог

Проектов

(Latviski) Projekta nosaukums Nr.19-00-A00402-000055 A/S «Tukuma Piens» ražošanas procesu modernizācija un konkurētspējas kāpināšana».
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(Latviski) Projekta nosaukums: “Stratēģiskais projekts AS “Tukuma piens” bioloģiskā piena produktu ražošanas stratēģiskā attīstība, sniedzot nozīmīgu ieguldījumu Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības nozares izaugsmē”
 Projekta Nr. 17-00-A00402-000089

vairāk informācija: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

(Latviski) Par projekta “Zinātniski pamatotu skābpiena produktu izstrāde no bioloģiskā lauksaimniecībā iegūtām izejvielām un to klīniskie pētījumi” īstenošanu

Projekta nosaukums: Zinātniski pamatotu skābpiena produktu izstrāde no bioloģiskā lauksaimniecībā iegūtām izejvielām un to klīniskie pētījumi
Projekta nr. 19-00-A01612-000009
Projekta īstenošanā iesaistītie sadarbības partneri:
1) AS “Tukuma Piens”
2) Latvijas Lauksaimniecības Universitāte
3) Rīgas Stradiņa Universitāte
4) Latvijas Diētas un Uztura speciālistu asociācija
5) Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome
6) SIA “Dižglābas”
7) SIA “Akmeņkalni”
Projekta īstenošanas laiks: 10/2019 – 03/2022
Projekta mērķis:
Bioloģiskā lauksaimniecībā iegūtā piena sastāva izvērtējums un pārstrāde uzturā nozīmīgos, ar klīniskiem pētījumiem pamatotos skābpiena produktos.

Mērķa sasniegšanai definētie uzdevumi:
1) bioloģiskā lauksaimniecībā iegūtā piena sastāva, uzturā nozīmīgo uzturvielu un kvalitātes vērtējums;
2) skābpiena produktu (jogurti, ar olbaltumvielām bagātināti skābpiena dzērieni) uzturvērtības izvērtējums un paaugstināšanas iespējas patērētājiem draudzīgos produktos, jaunu produktu izstrāde;
3) skābpiena produktu klīniskie pētījumi (in vitro, in vivo) zinātniski pamatotu skābpiena produktu ražošanai;
4) skābpiena produktu izvērtējums osteoporozes riska mazināšanai.

Īss projekta apraksts:
Pētījums ļaus pilnveidot piena produktu ražošanu, arī sasaisti starp pārtikas ražošanas ķēdē iesaistītajiem piena ražotājiem un pārstrādātājiem. Zinātniski pamatotu produktu ražošana ir būtiska priekšrocība, kas var mainīt patērētāju ieradumus, veicinot veselībai nozīmīgu produktu lietošanu.
Projekta rezultātā plānots izstrādāt jaunus skābpiena produktus (jogurtus), izvērtēt esošo produktu uzturvērtību un iespēju to palielināt. Jaunajiem skābpiena produktiem plānots veikt klīniskos pētījumus laboratorijas apstākļos, vērtējot produktu sastāvā esošo baktēriju dzīvotspēju kuņģazarnu trakta simulācijas iekārtā, iegūstot pilnu ainu par pienskābes baktēriju, tostarp probiotisko pārstāvju izturību kuņģa skābes un žultsskābju iedarbībā, spēju tām atgūties no dažādiem stresa faktoriem un vairoties. Izstrādāto produktu paraugiem veiks klīniskos testus, apzinot to ietekmi uz zarnu mikrobiomu un osteoporozes riska mazināšanu dažādām auditorijām.

Projekta īstenošanu atbalsta Lauku atbalsta dienests un Zemkopības ministrija.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Latviski) Projekts
“JAUNI RISINĀJUMI PIENA PRODUKTU UN TO PĀRSTRĀDES BLAKUSPRODUKTU RAŽOŠANĀ”
Projekta numurs 18-00-A01612-000012

(Latviski) Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. — 2020. gadam atbalsta pasākuma Nr. 16 “Sadarbība” 16.1 apakšpasākuma “Atbalsts EIP lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” ietvaros.
Lai meklētu jaunus risinājumus piena produktu ražošanā un to pārstrādes blakusproduktu izmantošanā, projekta īstenošanā ir apvienojušies Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes vadošie pētnieki, piena pārstrādes uzņēmuma AS “Tukuma Piens” vadošie nozares speciālisti, SIA “Piensaimnieku laboratorijas” darbinieki, kas ir atbildīgi par piena kvalitātes rādītāju kontroli Latvijā, un primārā piena ražotāja Lopkopības izmēģinājumu stacijas “Jaunpils” personāls.
Projekta mērķis ir rast jaunus risinājumus laktozes izmantošanai, piena produktu saldināšanai un sūkalu pārstrādei lopbarības piedevās.
Projekta īstenošanas laikā plānots sasniegt šādus rezultātus:
1) paaugstināt piena pārstrādes efektivitāti, izveidot savstarpēji izdevīgu sasaisti starp pārtikas ražošanas ķēdē iesaistītajiem piena ražotājiem un piena pārstrādātājiem;
2) lauksaimniecībā, izmantojot uz sūkalu bāzes iegūtas dabiskas lopbarības piedevas, uzlabot dzīvnieku veselību un veicināt to produktivitāti, kas ļautu nākotnē iegūt augstvērtīgu pienu;
3) sekmēt vides problēmu risināšanu ar piena pārstrādes laikā iegūto blakusproduktu (sūkalu) tālāku izmantošanu jaunu produktu ražošanā, tādējādi veicinot cirkulārās ekonomikas attīstību.
Plānotais projekta īstenošanas termiņš: 01.06.2018. — 31.05.2020.
Projekta īstenošanu paredzēts līdzfinansēt no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Informācija par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

(Latviski) ________________________________________________________________________________________________________________________________________
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

ПРОЕКТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С:

(Latviski) Projekts “JAUNĀS RAŽOŠANAS ĒKAS BŪVNIECĪBA RAŽOŠANAS VAJADZĪBĀM”
Projekta mērķis: Jaunas ražošanas ēkas būvniecība ražošanas vajadzībām”
Līguma Nr. 3.1.1.5. /16/A/024

(Latviski) 15.03.2017 Būvdarbu sākums

(Latviski) 30.06.2017 – Pamatu izbūve, darba procesa gaita

(Latviski) 01.09.2017. Spāru svētki

(Latviski) 30.12.2017. Ražošanas ēka nodota ekspluatācijā.

(Latviski) 30.03.2018. Norit iekārtu uzstādīšana jaunajās ražošanas telpās.

(Latviski) 01.06.2018. Ražošanas ēkā uzsākts ražošanas process.

(Latviski) 25.06.2018 Projekta realizācija ir pilnība pabeigta.

(Latviski) _________________________________________________________________________________________________________________________________________
Projekts «JAUNĀS RAŽOŠANAS ĒKAS BŪVNIECĪBA RAŽOŠANAS VAJADZĪBĀM»
Projekta mērķis: Jaunas ražošanas ēkas būvniecība ražošanas vajadzībām»
Līguma Nr. 3.1.1.5. /16/A/024

(Latviski) _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A/S Tukuma Piens

Līguma Nr. SKV-L-2016/109
“Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”

А/О Tukuma Piens
Номер проекта 15-00-A00402-000012
Инвестиции в материальные активы А/О Tukuma Piens

В рамках проекта осуществлялись перестройка помещений и приобретение технологического оборудования.

А/О Tukuma Piens
“Повышение международной конкурентоспособности”
Номер договора SKV-L-2016/109, Mak.piep.nr. FIN-SKV-MP-2016/48 в программе

А/О Tukuma Piens
“Повышение международной конкурентоспособности”
Номер договора L-ĀTA-15-3894, номер проекта ĀTA/2.3.1.1.1/15/78/222.

А/О Tukuma Piens
Обучение работников
Номер проекта Nr. L-APA-10-0029

Подписаться на новости

Спасибо за регистрацию!

Отправить заявку/жалобу

Спасибо, Твое сообщение принято!

Отправить жалобу

Спасибо! Ваша жалоба получена и будет рассмотрена в течение 5 рабочих дней.

 

Все личные данные будут использоваться только для обработки этой жалобы и затем будут удалены.