Skatīt katalogu

Projekti

Projekts
“JAUNI RISINĀJUMI PIENA PRODUKTU UN TO PĀRSTRĀDES BLAKUSPRODUKTU RAŽOŠANĀ”
Projekta numurs 18-00-A01612-000012

Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam atbalsta pasākuma Nr. 16 “Sadarbība” 16.1 apakšpasākuma “Atbalsts EIP lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” ietvaros.
Lai meklētu jaunus risinājumus piena produktu ražošanā un to pārstrādes blakusproduktu izmantošanā, projekta īstenošanā ir apvienojušies Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes vadošie pētnieki, piena pārstrādes uzņēmuma AS “Tukuma Piens” vadošie nozares speciālisti, SIA “Piensaimnieku laboratorijas” darbinieki, kas ir atbildīgi par piena kvalitātes rādītāju kontroli Latvijā, un primārā piena ražotāja Lopkopības izmēģinājumu stacijas “Jaunpils” personāls.
Projekta mērķis ir rast jaunus risinājumus laktozes izmantošanai, piena produktu saldināšanai un sūkalu pārstrādei lopbarības piedevās.
Projekta īstenošanas laikā plānots sasniegt šādus rezultātus:
1) paaugstināt piena pārstrādes efektivitāti, izveidot savstarpēji izdevīgu sasaisti starp pārtikas ražošanas ķēdē iesaistītajiem piena ražotājiem un piena pārstrādātājiem;
2) lauksaimniecībā, izmantojot uz sūkalu bāzes iegūtas dabiskas lopbarības piedevas, uzlabot dzīvnieku veselību un veicināt to produktivitāti, kas ļautu nākotnē iegūt augstvērtīgu pienu;
3) sekmēt vides problēmu risināšanu ar piena pārstrādes laikā iegūto blakusproduktu (sūkalu) tālāku izmantošanu jaunu produktu ražošanā, tādējādi veicinot cirkulārās ekonomikas attīstību.
Plānotais projekta īstenošanas termiņš: 01.06.2018. – 31.05.2020.
Projekta īstenošanu paredzēts līdzfinansēt no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Informācija par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

PROJEKTI TIEK ĪSTENOTI SADARBĀ AR:

Projekts “JAUNĀS RAŽOŠANAS ĒKAS BŪVNIECĪBA RAŽOŠANAS VAJADZĪBĀM”
Projekta mērķis: Jaunas ražošanas ēkas būvniecība ražošanas vajadzībām”
Līguma Nr. 3.1.1.5. /16/A/024

15.03.2017 Būvdarbu sākums

30.06.2017 – Pamatu izbūve, darba procesa gaita

01.09.2017. Spāru svētki

30.12.2017. Ražošanas ēka nodota ekspluatācijā.

30.03.2018. Norit iekārtu uzstādīšana jaunajās ražošanas telpās.

01.06.2018. Ražošanas ēkā uzsākts ražošanas process.

25.06.2018 Projekta realizācija ir pilnība pabeigta.

Projekts “JAUNĀS RAŽOŠANAS ĒKAS BŪVNIECĪBA RAŽOŠANAS VAJADZĪBĀM”
Projekta mērķis: Jaunas ražošanas ēkas būvniecība ražošanas vajadzībām”
Līguma Nr. 3.1.1.5. /16/A/024

A/S Tukuma Piens

Līguma Nr. SKV-L-2016/109
“Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”

A/S Tukuma Piens
Projekta nr. 15-00-A00402-000012
Ieguldījumi A/S „Tukuma Piens” materiālajos aktīvos

Projekta ietvaros veiktas telpu pārbūves un iegādātas tehnoloģiskās iekārtas.

A/S Tukuma Piens
“Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”
Līguma numurs SKV-L-2016/109, Mak.piep.nr. FIN-SKV-MP-2016/48 programmā

A/S Tukuma Piens
“Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”
Līguma numurs L-ĀTA-15-3894, projekta numurs ĀTA/2.3.1.1.1/15/78/222.

A/S Tukuma Piens
Darbinieku apmācības
Projekta līgums Nr. L-APA-10-0029

Pieteikties jaunumiem

Paldies par pieteikumu!

Nosūtīt atsauksmi/sūdzību

Paldies, Tava ziņa ir saņemta!