Skatīt katalogu

Kampaņas noteikumi

← Loterija

(Русский) Preču loterijas „3=3000 EUR” noteikumi
1. PRECES IZPLATĪTĀJS: AS „Tukuma piens”, uzņēmuma reģistrācijas numurs 40003294211, juridiskā adrese: Jelgavas iela 7, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, Latvija.
2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA „IDEA RIGA”, uzņēmuma reģistrācijas numurs LV40003428059, juridiskā adrese: Krišjāņa Barona ielā 36-31, Rīgā, LV-1011, Latvija.
3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA: Loterija notiek visā Latvijas Republikas teritorijā.
4. LOTERIJAS NORISES LAIKS/ PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ: Loterijas norises laiks ir no 10.09.2018 līdz 04.11.2018 plkst. 23:59.
5. LOTERIJAS PERIODS: Loterijas periods ir no 10.09.2018. līdz 04.11.2018.
6. LOTERIJAS PRECE: jebkura loterijas prece, kas piedalās loterijā “3=3000 EUR” pielikumā Nr.1
7. BALVAS:
Balvu fondā ietilpst:
Balva Skaits 1 balvas vērtība (EUR) tsk. PVN Balvu kopējā vērtība (EUR), tsk. PVN
Naudas balva 56 100.00 5600.00
Galvenā balva
Naudas balva 1 3000.00 3000.00
Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN 8600.00
8. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
8.1 Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz naudas balvām, dalībniekam laikā no 2018. gada 10. septembra līdz 2018. gada 4.novembrim , jebkurā no Latvijas Republikā esošajām tirdzniecības vietām, kurās ir pieejama Loterijas prece, ir jāiegādājas jebkuras trīs Loterijas preces (pielikums Nr.1) , jāsaglabā pirkuma čeks, kas kalpos par Loterijas preces iegādes apliecinājumu. Pēc pirkumu veikšanas dalībnieks no 2018. gada 10.septembra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 4. novembrim plkst. 23:59 (reģistrācija, kura tiks veikta pirms un pēc šī laika tiks uzskatīta par nederīgu un nepiedalīsies balvu izlozēs) reģistrējas loterijai mājaslapā www.baltais.lv/loterija bez maksas, obligāti norādot sekojošu informāciju: vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts, pirkuma čeka numuru, čeka datumu.
8.2 Veiksmīgas reģistrācijas gadījumā interneta vietnē www.baltais.lv/loterija , uz ekrāna parādās apstiprinājums par to, ka reģistrācija ir veiksmīgi notikusi. Neveiksmīgas reģistrācijas gadījumā loterijas dalībnieks par to tiek informēts, un var labot datus, kamēr reģistrācija ir veiksmīga, pretējā gadījumā loterijas dalībnieks netiek reģistrēts dalībai loterijā. Ja reģistrācija notikusi veiksmīgi un ir norādīta e-pasta adrese – uz norādīto e-pastu tiek nosūtīts apstiprinājuma e-pasts, ka reģistrācija bijusi veiksmīga.
8.3 Pirkumam ir jābūt izdarītam līdz reģistrācijas brīdim.
8.4 Loterijas Preču čeks jāsaglabā līdz laimesta saņemšanas brīdim, kas kalpos kā pierādījums par dalību loterijā.
8.5 Izlozē piedalīsies tikai korekti veiktas reģistrācijas.
8.6 Nepareizi veiktas reģistrācijas loterijā nepiedalās.
8.7 Izlozes nodrošinātājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja dalībnieks:
8.7.1 ir veicis darbības, kas rada pamatotas aizdomas par reģistrācijas prettiesiskumu.
9. AKCIJAS ORGANIZATORS NEATBILD PAR:
9.1 Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies iegādājoties Loterijas produktu vai saņemot balvu;
9.2 Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ, vai citām dalībnieka vainas dēļ radušām neprecizitātēm;
9.3 Nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.
10 PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:
10.1 Plānotais dalībnieku skaits ir 20 000 (divdesmit tūkstoši) dalībnieku, no kuriem tiks izlozēti 57 (piecdesmit septiņi) laimētāji.
11 LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:
11.1 Tiek izlozētas 57 balvas:
1.izlozē 2018. gada 11.septembrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 10. septembra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 10. septembra plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi)

2. izlozē 2018. gada 12.septembrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 11. septembra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 11. septembra plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi)

3. izlozē 2018. gada 13.septembrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 12. septembra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 12. septembra plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi)

4. izlozē 2018. gada 14.septembrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 13. septembra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 13. septembra plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi)

5. izlozē 2018. gada 17.septembrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 14. septembra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 14. septembra plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi):

2018. gada 17.septembrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 15. septembra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 15. septembra plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi):

2018. gada 17.septembrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 16. septembra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 16. septembra plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi):

6. izlozē 2018. gada 18.septembrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 17. septembra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 17. septembra plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi):

7. izlozē 2018. gada 19.septembrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 18. septembra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 18. septembra plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi):

8. izlozē 2018. gada 20.septembrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 19. septembra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 19. septembra plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi):

9. izlozē 2018. gada 21.septembrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 20. septembra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 20. septembra plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi):

10. izlozē 2018. gada 24.septembrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 21. septembra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 21. septembra plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi):

2018. gada 24.septembrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 22. septembra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 22. septembra plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi):

2018. gada 24.septembrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 23. septembra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 23. septembra plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi):

11. izlozē 2018. gada 25.septembrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 24. septembra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 24. septembra plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi):

12. izlozē 2018. gada 26.septembrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 25. septembra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 25. septembra plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi):

13. izlozē 2018. gada 27.septembrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 26. septembra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 26. septembra plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi):

14. izlozē 2018. gada 28.septembrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 27. septembra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 27. septembra plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi)

15. izlozē 2018. gada 1.oktobrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 28. septembra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 28. septembra plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi):

2018. gada 1.oktobrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 29. septembra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 29. septembra plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi):

2018. gada 1.oktobrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 30. septembra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 30. septembra plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi):

16. izlozē 2018. gada 2.oktobrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 1. oktobra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 1. oktobrim plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi):

17. izlozē 2018. gada 3.oktobrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 2. oktobra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 2. oktobrim plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi):

18. . izlozē 2018. gada 4.oktobrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 3. oktobra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 3. oktobrim plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi):

19. izlozē 2018. gada 5.oktobrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 4. oktobra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 4. oktobrim plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi):

20. izlozē 2018. gada 8.oktobrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 5. oktobra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 5. oktobrim plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi):

2018. gada 8.oktobrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 6. oktobra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 6. oktobrim plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi):

2018. gada 8.oktobrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 7. oktobra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 7. oktobrim plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi):

20. izlozē 2018. gada 9.oktobrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 8. oktobra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 8. oktobrim plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi):

21. izlozē 2018. gada 10.oktobrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 9. oktobra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 9. oktobrim plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi):

22. izlozē 2018. gada 11.oktobrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 10. oktobra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 10. oktobrim plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi):

23. izlozē 2018. gada 12.oktobrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 11. oktobra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 11. oktobrim plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi):

24. izlozē 2018. gada 12.oktobrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 11. oktobra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 11. oktobrim plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi):

25. izlozē 2018. gada 15.oktobrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 12. oktobra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 12. oktobrim plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi):

2018. gada 15.oktobrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 13. oktobra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 13. oktobrim plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi):

2018. gada 15.oktobrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 14. oktobra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 14. oktobrim plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi):

26. izlozē 2018. gada 16.oktobrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 15. oktobra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 15. oktobrim plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi):

27. izlozē 2018. gada 17.oktobrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 16. oktobra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 16. oktobrim plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi):

28. izlozē 2018. gada 18.oktobrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 17. oktobra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 17. oktobrim plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi):

29. izlozē 2018. gada 19.oktobrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 18. oktobra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 18. oktobrim plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi):

30. izlozē 2018. gada 22.oktobrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 19. oktobra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 19. oktobrim plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi):

2018. gada 22.oktobrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 20. oktobra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 20. oktobrim plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi):

2018. gada 22.oktobrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 21. oktobra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 21. oktobrim plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi):

31. izlozē 2018. gada 23.oktobrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 22. oktobra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 22. oktobrim plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi):

32. izlozē 2018. gada 24.oktobrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 23. oktobra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 23. oktobrim plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi):
33. izlozē 2018. gada 25.oktobrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 24. oktobra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 24. oktobrim plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi):

34. izlozē 2018. gada 26.oktobrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 25. oktobra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 25. oktobrim plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi):

35. izlozē 2018. gada 29.oktobrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 26. oktobra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 26. oktobrim plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi):

2018. gada 29.oktobrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 27. oktobra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 27. oktobrim plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi):

2018. gada 29.oktobrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 28. oktobra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 28. oktobrim plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi):

36. izlozē 2018. gada 30.oktobrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 29. oktobra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 29. oktobrim plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi):

37. izlozē 2018. gada 31.oktobrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 30. oktobra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 30. oktobrim plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi):

38. izlozē 2018. gada 1.novembrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 31. oktobra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 31. oktobrim plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi):

39. izlozē 2018. gada 2.novembrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 1.novembra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 1.novembrim plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi):

40. izlozē 2018. gada 5.novembrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 2.novembra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 2.novembrim plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi):

2018. gada 5.novembrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 3.novembra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 3.novembrim plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi):

2018. gada 5.novembrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 4.novembra plkst. 00:00 līdz 2018. gada 4.novembrim plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 100.00 EUR ( simts EUR un 00 centi):

GALVENĀ BALVA:

2018. gada 5.novembrī piedalās reģistrācijas, kas saņemtas no 2018. gada 10.SEPTEMBRA plkst. 00:00 līdz 2018. gada 4.NOVEMBRIM plkst. 23.59, tiek izlozēta 1 (viens) naudas balva 3000.00 EUR ( trīs tūkstoši EUR un 00 centi):

12.BALVU IZLOZE
12.1 Balvas tiks izlozētas SIA „IDEA RIGA”, uzņēmuma reģistrācijas numurs LV40003428059, juridiskā adrese: Krišjāņa Barona ielā 36-31, Rīgā, LV-1011, Latvija.
12.2 Loterijas dalībnieku reģistrāciju un balvu izlozi nodrošina Loterijas organizētājs. Galvenās balvas laimētāji tiks noteikti no visām saņemtajām reģistrācijām pēc nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību. Izlozes tiks veiktas ar loteriju programmatūru „Premium”. Personas datu apstrādes reģistrācijas Nr. 003365.
13 LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA
13.1 Laimētāju vārdi un uzvārdi tiks publicēti izlozes mājaslapā www.baltais.lv/loterija pēc izlozes dienas līdz nākošās dienas plkst. 23:59
13.2 Laimētājiem tiks nosūtīta SMS
13.3 Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2018. gada 5. novembrī, līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.baltais.lv/loterija
14 LAIMESTA SAŅEMŠANA
14.1 Lai saņemtu naudas balvu, laimētājiem no uzvarētāja paziņošanas dienas, desmit dienu laikā no plkst. 10:00 līdz plkst.17:00 jāierodas SIA „IDEA RIGA” telpās Krišjāņa Barona ielā 36-31, Rīga, LV – 1011, Latvija. Ja balvas laimētājs nav ieradies pēc balvas vai sazinājies ar SIA „IDEA RIGA” par balvas saņemšanu desmit dienu laikā pēc uzvarētāja paziņošanas, vai pārkāpis kādu no loterijas noteikumiem, tad balva paliek AS “Tukuma piens” īpašumā.
14.2 Ierodoties IDEA RIGA birojā, laimētājam jāuzrāda čeks ar Loterijas Preču nepieciešamo skaitu saskaņā ar šo noteikumu 8. Punktu, čeks un personu apliecinošs dokuments (pase, autovadītāja apliecība vai ID karte) un jāparaksta balvas pieņemšanas – nodošanas akts, norādot tajā savus personas datus un konta numurs naudas balvas saņemšanai. Ar savu parakstu apliecinot, ka sniegtie dati atbilst patiesībai.
14.3 Balva tiks ieskaitīta laimētāja norādītajā kontā 30 darba dienu laikā no pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas brīža.
14.4 Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, balvu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu (pasi, personas apliecību vai auto vadītāja apliecību) un preces iepakojumus.
14.4 Pirkuma preces čekā jābūt skaidri salasāmam Loterijas preču nosaukumam, kuri piedalās Loterijas pielikuma Nr.1. Ja informācija ir nepilnīga, lai saņemtu balvu, nepieciešama stingrās uzskaites kvīts ar precizētiem Loterijas preču nosaukumiem, pārdevēja parakstam, tā atšifrējumam un veikala zīmogam.
14.5 Balvas netiek izsniegtas skaidrā naudā, sūtītas pa pastu .
14.6 Balvas pēc 2018. gada 15.novembra vairs netiek izsniegtas.
14.7 Balvas, kas netiek izņemtas līdz 2018. gada 15. novembrim, paliek AS „Tukuma piens” īpašumā.
15. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
15.1 Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2018. gada 4. novebrim, iesniedzot SIA „IDEA RIGA”, Krišjāņa Barona ielā 36-31, Rīga, LV-1011, Latvija rakstisku iesniegumu.
15.2 Visas pretenzijas tiks izskatītas, un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.
16 DALĪBAS AIZLIEGUMS:
16.1 Loterijā nedrīkst piedalīties AS „ Tukuma piens”, un SIA „IDEA RIGA” darbinieki un to ģimenes locekļi.
16.2 Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, laimētā balva paliek preču izplatītāja AS „Tukuma piens” īpašumā.

17 NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
17.1 Piedaloties Loterijā, Loterijas dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem un ka loterijas rīkotāji
AS „ Tukuma piens”, SIA „IDEA Riga”, un to norīkotās personas drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu datus balvu ieguvēju noteikšanai un to publicēšanai www.baltais.lv/loterija , kā arī laimestu izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt balvu ieguvēju noskaidrošanu un balvu izsniegšanu.
17.2 Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, atrodami akcijas mājaslapā www.baltais.lv/loterija .
18 DATU APSTRĀDE:
18.1 Jūsu personas datu apstrādes nolūki: SIA “IDEA RIGA” apstrādās personas datus šādos nolūkos: Loterijas organizēšana un īstenošana saskaņā ar Loterijas noteikumiem, tostarp Loterijas dalībnieku identificēšana, Loterijas organizēšana, uzvarētāju noteikšana un apbalvošana, informācijas sniegšana par Loteriju.
18.2 Datu apstrādes ilgums: SIA “IDEA RIGA” apstrādās minētos personas datus līdz šajos noteikumos norādītā apstrādes nolūka sasniegšanai. Dati tiks glabāti piecus gadus, pamatojoties uz LR normatīvajiem aktiem.

SIA „Idea Riga” projektu vadītāja

______________________
Sandra Vanadziņa

Pielikums Nr.1
Loterijas produktu saraksts
Produkta grupa un nosaukums
Baltais biezpiena sieriņš. Ar lazdu riekstiem un piena glazūru 40 grami
Baltais biezpiena sieriņš. Ar lazdu riekstiem tumšās šokolādes glazūru
40 grami
Baltais biezpiena sieriņš. Kartupelis 38 grami
Baltais biezpiena sieriņš. Meduskūka 38 grami
Baltais biezpiena sieriņš. Sierakūka 38 grami
Baltais biezpiena sieriņš. Skudrupūznis 38 grami
Baltais biezpiena sieriņš. Vaniļa 38 grami
Baltais biezpiena sieriņš. Marmelado 38 grami
Baltais biezpiena sieriņš. Brunete 38 grami
Baltais biezpiena sieriņš. Caramello 38 grami
Baltais biezpiena sieriņš. Cocorello 38 grami
Baltais biezpiena sieriņš. Vanilino 38 grami
Baltais Vegan sieriņš. CHOCO 40 grami
Baltais Vegan sieriņš. COCO 40 grami
EKO sieriņš šokolādes. 38 grami
EKO sieriņš šokolādes. 38 grami
Grieķu biezpiena sieriņš. 38 grami
Baltais biezpiena sieriņš. Plombino 38 grami
Baltais biezpiena sieriņš. Limoncino 38 grami

SIA „Idea Riga” projektu vadītāja
______________________
Sandra Vanadziņa

Pieteikties jaunumiem

Paldies par pieteikumu!

Nosūtīt atsauksmi/sūdzību

Paldies, Tava ziņa ir saņemta!